11 de febr. 2010

FEBRER 2010 "EL JUGADOR" DE F. DOSTOIEVSKI


Aquest mes ens apropem a un dels autors més importants de la literatura Universal: Fedor Dostoievski.
A més de tot allò autobiogràfic que la llegenda i la realitat otorguen a "El Jugador", aquesta és una novel·la sobre el joc i és a partir d'aquest tema que Dostoievski va dibuixant les misèries d'un grup d'aristòcrates, sense voler fer judicis morals ens mostra l'empremta del joc en els seus caràcters.
Com sempre, aprofundirem en l'obra gràcies als lectors i lectores del Club.
Us esperem!